Priser og ferie

Priser og ferie

Priser 2021

En pasningsordning koster 7500,- kr. pr. mdr. i 12 mdr. I kan søge tilskud fra kommunen på 5391,- kr. pr. mdr. Din/jeres betaling bliver således              2109,- kr.

En kommunal dagplejeplads koster 2841-kr. En komnunal vuggestueplads koster 3174-kr.

Du får 5391,- kr. pr. mdr. indbetalt på din nem-konto, og pengene står til rådighed ca. den 10. i mdr. Du indbetaler forud 7500,- kr. pr. mdr. så de senest er på min konto den 11. Hvis du har mulighed for det, bedes du tilmelde betalingerne til Bankernes betalingsservice ( PBS ) / Nets.                                                              

Prisen reguleres en gang årligt i forhold til kommunalt tilskud og prisudvikling.

Ferie

Min ferie og fridage

Ferieplanen kan ses i dagplejen ellers kontakt mig