Priser og ferie

Priser og ferie

Priser 2020

En pasningsordning koster 7350,- kr. pr. mdr. i 12 mdr. I kan søge tilskud fra kommunen på 5336,- kr. pr. mdr. Din/jeres betaling bliver således              2014,- kr.

En kommunal dagplejeplads koster i 2020 2812-kr.

Du får 5336,- kr. pr. mdr. indbetalt på din nem-konto, og pengene står til rådighed ca. den 10. i mdr. Du indbetaler forud 7350,- kr. pr. mdr. så de senest er på min konto den 11. Hvis du har mulighed for det, bedes du tilmelde betalingerne til Bankernes betalingsservice ( PBS ) / Nets.                                                              

Prisen reguleres en gang årligt i forhold til kommunalt tilskud og prisudvikling.

Ferie

Min ferie og fridage

Ferieplanen kan ses i dagplejen ellers kontakt mig